Alle de werken van Frederik Ruysch AdW

BIJLAGE horend bij het boek Geloof alleen je eigen ogen. Uitgeverij Lias 2017.

Transcriptie van

Alle de Werken uit 1744  In word overgetikt door Willem J. Mulder, Est.

[klikken om PDF te openen]

Frederik Ruysch, Alle de ontleed-, genees- en heelkundige werken van Frederik Ruysch, meerendeels in ’t Nederduyts vertaalt door Y.G. Arlebout. In drie delen uitgegeven in Amsterdam bij de Janssoons van Waesbergen in 1744.

De transcriptie houdt de paginering van het origineel aan.

Bijlage 2  Inhoudsopgave van Alle de Werken uit 1744. Overgenomen uit en in de spelling gebruikt in het origineel.

 • INHOUDSOPGAVE
  Verhaal van ’t leven en de Verdiensten van Frederik Ruysch door J.F. Schreiberus. Apart gepagineerd 5-104
  Ontdekking der klap-vliesen, in de water- en melkvaten, nevens eenige seltsame anatomische observatien. In ’t latyn beschreven door Frederick Ruysch. 1-30
  [Dilucidatio…]1665.
  Hondert Anatomische Aanmerkingen. 31- 145
  [Observationum anatomico chirurgicarum centuria.] 1691.
  Naamlyst der Rariteyten. 145 – 227
  [Musaeum anatomicum Ruyschianum] 1691.
  Br. i. Brief van Johannes Gaubius. 227
  Br. ii. Brief van Johannes Gaubius. 236
  Br. iii. Brief van Johannes Gaubius. 247
  Br. iv. Brief van Joh. Jac. Campdomercus. 256
  Br. v. Brief van Gerardus Frentz, M.D. 267
  Br. vi. Brief van Johannes Henricus Grætz. 277
  Br. vii. Brief van Johannes Henricus Grætz. 289
  Br. viii. Brief van Johannes Henricus Grætz. 295
  Br. ix. Brief van Andreas Ottomarus Goelicke. 307
  Br. x. Brief van Bartholomæus Keerwolf. 318
  Br. xi. Brief van Joh. Christian. Wolf. 325
  Br. xii. Brief van Mich. Ernestus Etmullerus. 337
  Br. xiii. Brief van Christianus Wedelius. 366
  Br. xiv. Brief van Mauritius Van Reverhorst. 401
  Br. xv. Brief van Albertus Henricus Grætz. 418
  Br. xvi. Brief van M. Abrahamus Vaterus. 430
  Antwoort op het boekje van G. Bidloo; Verdediging genaamt. 439
  Eerste Kabinet. 485
  Tweede Kabinet. 522
  Derde Kabinet. 565
  Vierde Kabinet. 601
  Vyfde Kabinet. 629
  Zesde Kabinet. 659
  Zevende Kabinet. 720
  Agtste Kabinet. 741
  Negende Kabinet. 775
  Tiende Kabinet. 815
  Elfde Kabinet. 861
  Twaalfde Kabinet. 902
  Eerste Tiental van Ontleedt- Genees- en Heelkundige Aantekeningen. 936
  Brief van Michael Ernestus Ettmullerus. 973
  Tweede Tiental van Ontleedt- Genees- en Heelkundige Aantekeningen. 994
  Derde Tiental van Ontleedt- Genees- en Heelkundige Aantekeningen. 1052
  Over de vinding van een spier in de grond des baar-moeders, te voren nooit ontdekt. Mitsgaders een nader onderwys wegens de verlossing van de nageboorte der barende vrouwen. 1090
  Brief van Abraham Vater. 1125
  Brief van Hecquet. 1141
  Brieven van H. Boerhaven aan F. Ruysch, en van F. Ruysch aan H. Boerhaven. 1151
  Briefsgewyze Verhandeling van Joh. Christoph Bohlius. 1231
  Eerste Cabinet der Dieren. 12591280
  Volgt nog een zeer uitgebreid, zeer goed bruikbaar zakenregister van 177 pagina’s.:
  Blad-wijzer der werken opgestelt door Bavius Baarda, 1734. Ongepagineerd

Meest recente berichten